Συστήματα & Εφαρμογές Πληροφορικής

info@dataverse.gr

Data Verse

Αθήνα

Αγ. Βαρβάρας 83, Χαλάνδρι τ.κ 15231
Τηλ.: 210 6717060 Fax: 210 6717061

Θεσσαλονίκη

Γ. Παπανδρέου 98, τ.κ. 54655
Τηλ.: 2310 801822